D 09/2006 - Areál v Břeclavi
Popis: Jedná se o budovu č.p. 3282, a to její původní část, která je částečně podsklepená, jednopodlažní a s částečným podkrovím v sedlové střeše. Do objektu je možné vstoupit hlavním vchodem z dvorní strany a vedlejším vstupem z boční strany. V původní budově byla v 50-tých letech minulého století umístěna drůbežárna, která byla později zrušena a celý areál byl následovně přebudován na vinařství. V roce 1988 byla přistavěna nová část objektu s kancelářemi, ubytovnou a hygienickým příslušenstvím. K datu ocenění se v původním objektu vyskytovala lisovna, skladovací hala s tanky na víno, sklad a šatna. Některé konstrukce původní budovy jsou již vážně narušené a zničené (krov a střešní krytina). Celý areál je zabezpečen proti vstupu a je částečně využíván pro produkci vína.
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum konání: 21.7.2006 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  9.500.000,- Kč  5.700.000,- Kč  1.500.000,- Kč  5.710.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz