N 26/2006 - Rodinný dům v obci Sedlec
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový vnitřní, který je jednopodlažní, s částečným podsklepením do poloviny zastavěné plochy 1.NP a bez podkroví v sedlové střeše. Do domu je možné vstoupit hlavním vstupem z uliční strany, vedlejším vstupem z dvorní strany, nebo přes průjezd do dvora. Hlavní vstup ústí do příčné chodby, odkud jsou přístupny všechny místnosti v 1.NP. Dům je půdorysně tvaru „L”, ve dvorní části na stavbu rodinného domu navazuje budova hospodářského stavení (bývalé chlévy a kolny).
Lokalita: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum konání: 29.9.2006 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  275.000,- Kč  550.000,- Kč  80.000,- Kč  395.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz