N 23/2006 - !!!Upuštěno!!! Rodinný dům v Lešanech
Popis: Rodinný dům č.p. 84 - jedná se o rodinný dům řadový vnitřní, který je jednopodlažní, s částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V domě asi původně byly dva pokoje, kuchyň a částečné příslušenství. Na oceňované nemovitosti byla zahájena rekonstrukce a modernizace, kdy proběhly převážně bourací práce a rekonstrukce není dokončena. Rodinný dům bez č.p. - bývalý výměnek - jedná se o rodinný dům řadový koncový (bývalý výměnek), který je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v pultové střeše. V domě asi původně byla jedna obytná místnost, garáž, komory, chodby a přístavek. Dům se nachází vedle předchozího objektu (vedle RD č.p. 84).
Lokalita: Lešany u Prostějova, okres Prostějov, Olomoucký kraj
Datum konání: 11.10.2006 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  250.000,- Kč  480.000,- Kč  70.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz