N 32/2006 - !!!Upuštěno!!! Dům s hostincem v Bělotíně
Popis: Původní budova je dvoupodlažní, s částečným podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše s valbami. Přístavba hostince je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v mírné sedlové střeše. Do objektu lze vstoupit hlavním vstupem, který je umístěn v původní části stavby, vedlejším vstupem do prostoru hostince a vedlejším vstupem z přilehlého parkoviště. V 1.NP se nachází provozní místnosti hostince s příslušenstvím a skladovacími prostory, ve 2.NP je situovaná bytová jednotka v nedokončené rekonstrukci.
Lokalita: Bělotín, okres Přerov, Olomoucký kraj
Datum konání: 6.12.2006 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  900.000,- Kč  1.250.000,- Kč  270.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz