N 33/2006 - Budova v Nejdku u Hranic
Popis: Jedná se o budovu, která je převážně dvoupodlažní, s částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. U vlastní budovy byl později vybudován přístavek skladu, který je jednopodlažní, bez podsklepení a s pultovou střechou. Do objektu se vchází hlavními vstupy z uliční strany a vedlejším vstupem přes sklad. Hlavní vstupy ústí do nebytových prostor bývalé restaurace a bývalé prodejny a dále do chodby se schodištěm vedoucím do 2.NP, kde jsou situovány obytné místnosti bytové jednotky.
Lokalita: Nejdek u Hranic, obec Bělotín, okres Přerov, Olomoucký kraj
Datum konání: 6.12.2006 v 11:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  150.000,- Kč  250.000,- Kč  45.000,- Kč  150.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz