D 13/2006 - Soubor staveb v obci Řevnice
Popis: Administrativní budova - jedná se o stavbu na cizím pozemku a rovněž všechny okolní pozemky jsou pozemky jiného vlastníka. Přístup do budovy tedy není zajištěn přímo z veřejných pozemků, ale jen přes cizí pozemky. Jde o budovu samostatně stojící, bez podsklepení a bez podkroví v pultové střeše. Budova se nachází v areálu bývalého Oblastního podniku služeb při ulici „V Zátiší”. Do objektu se vchází několika vstupy z čelní strany. V budově byly původně umístěny kanceláře a kantýna pro občerstvení, vše s potřebným příslušenstvím. Budova je dlouhodobě mimo provoz. Trafostanice - jde o stavbu na cizím pozemku a rovněž všechny okolní pozemky jsou pozemky jiného vlastníka. Přístup do budovy tedy není zajištěn přímo z veřejných pozemků, ale jen přes cizí pozemky. Budova je samostatně stojící, bez podsklepení a bez podkroví v pultové střeše. Nachází se v areálu bývalého Oblastního podniku služeb při ulici „V Zátiší”. Do objektu se vchází třemi vstupy, jedním z čelní strany a ze dvou bočních stran. V budově je umístěna trafostanice a její zařízení. Výrobní hala - jedná se o stavbu na cizím pozemku a rovněž všechny okolní pozemky jsou pozemky jiného vlastníka. Přístup do haly tedy není zajištěn přímo z veřejných pozemků, ale jen přes cizí pozemky. Jde o halu samostatně stojící, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové a pultové střeše. Hala se nachází v areálu bývalého Oblastního podniku služeb při ulici „V Zátiší”. Do objektu se vchází několika vstupy z bočních stran a jedním vstupem z čelní strany přes přístavbu. V hale byly původně umístěny výrobní prostory (údajně lisovna) a v přístavbě byla kancelář, šatna a umývárny se záchody. Hala je dlouhodobě mimo provoz.
Lokalita: obec Řevnice, okres Praha - západ
Datum konání: 6.12.2006 v 14:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  150.000,- Kč  200.000,- Kč  45.000,- Kč  350.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz