N 39/2006 - !!!Upuštěno!!! Rodinný dům v České Kamenici
Popis: Jde o přízemní, nepodsklepený objekt, se sedlovou či mansardovou střechou, která je využita v plném rozsahu podkrovními místnostmi. Nemovitost je umístěna jako samostatný objekt v nepravidelné zástavbě místní ulice 5. května. Objekt je využit k obytným účelům, je zde 1 bytová jednotka 5 + 1 s příslušenstvím.
Lokalita: Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj
Datum konání: 7.3.2007 v 11:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.200.000,- Kč  210.000,- Kč  upuštěno od draľžby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz