N 38/2006 - !!!Upuštěno!!! Pozemky v Bojišti u Trutnova
Popis: Pozemek parcela č. 233/13 trvalý travní porost o výměře 633 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, pozemek parcela č. 233/15 ostatní plocha o výměře 1189 m2, způsob využití neplodná půda, pozemek parcela č. 246/3 ostatní plocha o výměře 511 m2, způsob využití jiná plocha. Jde o pozemky, které jsou situovány v oblasti areálu čerpací stanice PHM, u hlavní komunikace, na výpadovce směrem na Hradec Králové
Lokalita: Bojiště u Trutnova, okres Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum konání: 7.3.2007 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  500.000,- Kč  933.200,- Kč  150.000,- Kč  upušątěno od dražľby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz