D 01/2007 - Pozemky v Olomouci - Droždíně
Popis: Předmětem dražby jsou nemovitosti: budova č.p. 161, způsob využití bydlení, pozemek parcela č. 597 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2, pozemek parcela č. 598/1 zahrada o výměře 383 m2, pozemek parcela č. 598/2 ostatní plocha o výměře 228 m2. Původní stavba již fakticky zanikla, protože na parcele číslo 597 jsou nyní jen zbytky zdiva 1.NP a nejsou již zřetelné ani obrysy stavby, ani není zřejmá její původní dispozice.
Lokalita: Droždín, obec a okres Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 20.2.2007 v 12:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  200.000,- Kč  300.000,- Kč  60.000,- Kč  600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz