N 08/2007 - !!!Upuštěno!!! Byt 3+1 v Ústí nad Labem
Popis: Bytová jednotka č. 2704/17 je o velikosti 3 + 1 s příslušenstvím, o výměře 61,30 m2 a je situována v 6.NP domů čp. 2703, čp. 2704 a čp. 2705. Jde o osmipodlažní, podsklepený objekt, s plochou střechou se spádem ke střešním vpustím.
Lokalita: Ústí nad Laberm, Ústecký kraj
Datum konání: 15.5.2007 v 11:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  500.000,- Kč  90.000,- Kč  upuštěno od draľžby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz