N 09/2007 - Zemědělské pozemky v Litovli
Popis: Předmětem dražby je pozemek parcela č. 74/1 o výměře 4935 m2, pozemek parcela č. 157 o výměře 14490 m2. Jedná se o pozemky zemědělské netvořící jednotný funkční celek se žádnou hlavní stavbou. Na pozemcích se k datu ocenění nenacházely žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Pozemky jsou rovinaté a přístup na ně je po komunikacích se zpevněným povrchem.
Lokalita: Nasobůrky, obec Litovel, okres Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 14.6.2007 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  60.000,- Kč  120.000,- Kč  18.000,- Kč  250.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz