N 14/2007 - Dům v Oloví
Popis: Nemovitost je umístěna jako samostatný objekt v nepravidelné zástavbě ulice pplk. Sochora. Jde o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, se sedlovou střechou, s využitím pouze jako půda. Objekt je využit z menší části k obytným (2.NP) účelům, převážně však k provozním (1.NP).
Lokalita: Oloví, okres Sokolov, Karlovarský kraj
Datum konání: 22.8.2007 v 12:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  210.000,- Kč  500.000,- Kč  60.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz