N 21/2007 - !!!Upuštěno!!! Rodinný dům v Ratenici
Popis: Jedná se o rodinný dům volně stojící, který je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V domě je jedna bytová jednotka (3+1) s příslušenstvím. Dům se nachází v obci i v katastrální území Ratenice.
Lokalita: Ratenice, okres Kolín, Středočeský kraj
Datum konání: 23.8.2007 v 11:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  480.000,- Kč  750.000,- Kč  140.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz