D 11/2007 - !!!Upuštěno!!! Rodinný dům v obci Svaté Pole
Popis: Nemovitost je umístěna jako samostatný objekt v nepravidelné zástavbě místní ulice bez názvu, u místní komunikace procházející obcí, v její okrajové části. Od ulice je oddělena předzahrádkou a krajnicí komunikace. Hlavním objektem nemovitosti je tedy rodinný dům čp. 56. Kromě rodinného domu jsou dalšími součástmi nemovitosti porosty a pozemky zastavěná plocha a nádvoří a zahrada vše katastrálním území a obec Svaté Pole, okres Příbram. Vše tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek. Jiné součásti nemovitost nemá.
Jde o dvoupodlažní, podsklepený objekt, se sedlovou střechou, která je využita podkrovními místnostmi.
Lokalita: Svaté Pole, okres Příbram, Středočeský kraj
Datum konání: 13.9.2007 v 11:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.250.000,- Kč  2.000.000,- Kč  370.000,- Kč  upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz