N 35/2003 - Zemědělská usedlost v obci Březina
Popis: Zemědělskou usedlost tvoří obytná část, průjezd, konírna, dvě kolny, chlévy, maštal a stodola. K usedlosti patří manipulační plochy o výměře 6258 m2 a dále pozemky o celkové výměře 199417 m2.
Předmětem dražby jsou také pozemky o celkové výměře 23571 m2 v obci Deštná, okres Jindřichův Hradec.
Lokalita: Březina, okres Jindřichův Hradec
Datum konání: 14.1.2004 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  850.000,- Kč  1.700.000,- Kč  250.000,- Kč  850.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz