N 25/2007 - !!!Upuštěno!!! Byt 2+1 v Brně
Popis: Jedná se o dvoupokojovou bytovou jednotku s příslušenstvím, která se nachází v 9.NP typového panelového bytového domu č.p. 254 až 263. Oceňovaná bytová jednotka pak je v domě č.p. 261 na adrese „Vídeňská” č.or. 48. Vstup do bytové jednotky je zajištěn přímo z komunikačního prostoru se schodištěm a výtahem. Znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti.
Lokalita: k.ú. Štýřice, obec a okres Brno, Jihomoravský kraj
Datum konání: 17.10.2007 v 11:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  910.000,- Kč  1.500.000,- Kč  270.000,- Kč  upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz