N 26/2007 - Rodinný dům v obci Branky
Popis: jedná se o starší rodinný dům samostatně stojící, který je převážně jednopodlažní, bez podsklepení a částečným podkrovím v sedlové střeše. V domě je jedna bytová jednotka s kompletním příslušenstvím. Dům se nachází v obci i v katastrálním území Branky. Situován je na stavební parcele číslo St. 142/1.
Lokalita: Branky, okres Vsetín, Zlínský kraj
Datum konání: 17.10.2007 v 12:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.060.000,- Kč  1.600.000,- Kč  300.000,- Kč  upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz