N 29/2007 - Pozemek v Novém Jičíně
Popis: Jedná se o pozemek zahrady tvořící funkční celek s hlavní stavbou (rodinný dům), ale s rozdílnými vlastníky. Stavby na pozemku lze napojit na všechny běžné inženýrské sítě. Příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem. Pozemky jsou mírně svažité a nacházejí se v zastavěné části města.
Lokalita: Nový Jičín - Dolní Předměstí, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum konání: 21.11.2007 v 10:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  250.000,- Kč  300.000,- Kč  75.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz