N 42/2007 - Byt (podíl na nemovitosti) v obci Ryžoviště
Popis: Nemovitost č.p. 338 je pětipodlažní budova bez podsklepení a s plochou střechou. Dům se nachází na adrese ulice „Tovární” č.p. 338, v obci i v katastrálním území Ryžoviště. Budova je situována na stavební parcele číslo St. 587. Okolní zástavbu tvoří obdobné bytové domy, rodinné domy a občanská vybavenost. V domě je celkem 21 bytových jednotek s domovním příslušenstvím. Dům je v původním stavu co se týká konstrukcí dlouhodobé životnosti. Na domě byly v minulosti prováděny jen minimální opravy a modernizace. Hlavní vchodem z přední strany domu se vchází do komunikačního prostoru se schodištěm a s výtahem, odkud jsou přístupné všechny byty.
Lokalita: Ryžoviště, okres Bruntál, Moravskosleský kraj
Datum konání: 18.12.2007 v 12:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  250 000,- Kč  350 000,- Kč  75 000,- Kč  290 000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz