N 32/2007 - !!!Upuštěno!!!Byt v Táboře
Popis: Jedná se o dvoupokojovou bytovou jednotku s příslušenstvím, která se nachází v 1.NP typového panelového bytového domu č.p. 2735, na adrese ulice „Helsinská” č.or. 6. Vstup do bytové jednotky je zajištěn přímo z komunikačního prostoru se schodištěm a výtahem.
Lokalita: Tábor, okres Tábor, Jihočeský kraj
Datum konání: 21.11.2007 v 13:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  400 000,- Kč  800 000,- Kč  120 000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz