N 31/2007 - !!!Upuštěno!!! Rodinný dům v Bohuňovicích
Popis: Rodinný dům č.p. 383 - jedná se o rodinný dům řadový krajní, který je jednopodlažní, s plným podsklepením a s plným podkrovím v sedlové střeše. V domě je jedna bytová jednotka (4+2) s příslušenstvím. Dům se nachází v obci Bohuňovice, katastrální území Moravská Loděnice. Situován je na stavební parcele číslo St. 217 v ulici „Výmol”.
Lokalita: Bohuňovice, okres Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 21.11.2007 v 12:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990 000,- Kč  1 900 000,- Kč  290 000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz