D 13/2007 - Nebytový prostor v centru Olomouce
Popis: Jednotka č. 342/5 – se nachází v památkově chráněném domě umístěném v městské památkové rezervaci. Nebytová jednotka je delší dobu neužívaná, je mimo provoz a je nutné provést drobné opravy nutné ke zprovoznění.
Ulice Ostružnická se nachází v centrální (památkově chráněné) části města Olomouce, tj. statutárního města se 100.381 obyvateli. Jedná se o jednu z hlavních ulic pěší zóny v centru města. V dosahu je hromadná městská doprava, k dispozici jsou všechny běžné inženýrské sítě, přístup je po komunikaci se zpevněným povrchem. Okolní zástavbu tvoří obdobné památkově chráněné bytové domy. V dosahu je veškerá občanská vybavenost.
Výčet místností a příslušenství: prodejna 56,3 m2, kancelář 9,6 m2, předsíň 1,6 m2, úklidová komora 1,6 m2, WC 1,3 m2.
Lokalita: Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 21.11.2007 v 15:00 salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2 510 000,- Kč  3 100 000,- Kč  700 000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz