N 45/2007 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům Horní Újezd
Popis: Rodinný dům č.p. 51 – jedná se o rodinný dům volně stojící, který je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. Oceňovaný dům č.p. 51 se nachází v obci i v katastrálním území Horní Újezd. Situován je na stavební parcele číslo St. 88/1, při jedné z vedlejších komunikací v obci. Okolní zástavbu tvoří obdobné rodinné domy se zahradami. V rodinném domě je jedna větší bytová jednotka s příslušenstvím.
Lokalita: Horní Újezd, okres Hranice, Olomoucký kraj
Datum konání: 23.1.2008 v 11:00 salonek hotelu Flora Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  380 000,- Kč  700 000,- Kč  100 000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz