D 15/2007 - občanská vybavenost Brno - Kníničky
Popis: Budova č.p. 166 – je převážně jednopodlažní a v menší části je pak i dvoupodlažní, s částečným podsklepením a s pultovou střechou. Jedná se o budovu výletní restaurace, která se nachází v obci Brno a v katastrálním území Kníničky u „brněnské” přehrady. Budova je situována na stavební parcele číslo 1010 (pozemek jiného vlastníka) v ulici „Hrázní” č.or. 6. Okolní zástavbu tvoří obdobné komerční objekty, rekreační chaty a další občanská vybavenost. Do objektu se vstupuje hlavním vstupem z uliční strany a vedlejšími vstupy ze zadní, dvorní strany. Hlavní vstup ústí do restauračních prostor a vedlejší vstupy ústí do provozních prostor příslušenství. V 1.PP jsou umístěny sklepní prostory, které slouží jako sklad piva a chlazený sklep. V 1.NP se nachází hlavní provozní místnost výletní restaurace, kuchyně, kancelář a příslušenství pro hosty i pro personál. Ve 2.NP se nachází skladovací prostory a ubytovací místnosti pro personál.
Lokalita: Brno - Kníničky, okres Brno - město, Jihomoravský kraj
Datum konání: 16.1.2008 v 10:00 salonek hotelu Flora Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1 900 000,- Kč  1 900 000,- Kč  300 000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz