D 01/2008 - Byt Nové Sady u Olomouce
Popis: byt číslo 570/13 v budově č.p. 570, č.p. 571, č.p. 572, způsob využití – bytový dům, v obci Olomouc, postavené na pozemku stavební parcela č. St. 836, č. St. 837, č. St. 838 (na pozemcích jiného vlastníka LV č. 60000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), jak je výše uvedené zapsáno na listu vlastnictví č. 3015 (budovy) a listu vlastnictví č. 3564 (byt č. 570/13), pro katastrální území Nové Sady u Olomouc, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc,
Lokalita: Nové Sady u Olomouce
Datum konání: 27.3.2008 v 11:00 salonek hotelu Flora v Olomouci.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1 050 000,- Kč  1 500 000,- Kč  300 000,- Kč  1.190.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz