N 01/2008 - Rodinný dům v Držovicích na Moravě
Popis: budova č.p. 47, část obce Držovice, způsob využití bydlení, postavená na pozemku stavební parcela č. St. 127, pozemek stavební parcela č. St. 127 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2, pozemek parcela č. 8/1 zahrada o výměře 733 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 38, pro katastrální území Držovice na Moravě, obec Držovice, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.
Lokalita: Držovice na Moravě, okres Prostějov, Olomoucký kraj
Datum konání: 22.4.2008 v 10:00 salonek hotelu Flora Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  250 000,- Kč  500 000,- Kč  75 000,- Kč  upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz