N 02/2008 - Rodinný dům ve Slatinicích
Popis: Rodinný dům č.p. 70 - jedná se o dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, pravděpodobně bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Oceňovaný dům č.p. 70 se nachází v obci Slatinice, v katastrálním území Lípy. Situován je na stavební parcele číslo St. 70 v místní části i v katastrálním území Lípy. V 1.NP domu se asi nacházejí obytné místnosti s příslušenstvím (byt 2+1) a bývalý průjezd do dvora. Ve 2.NP jsou původní komory. Okolní zástavbu tvoří obdobné starší rodinné domy se zahradami a občanská vybavenost. Do domu se vchází hlavním vstupem z uliční strany a vedlejším vstupem z dvorní strany. Vstupy ústí asi do komunikačního prostoru, odkud jsou přístupny veškeré místnosti v domě.
Lokalita: Lípy, obec Slatinice, okres Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 10.6.2008 v 10:00 salonek hotelu Flora Olomouc na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  800.000,- Kč  1.300.000,- Kč  240.000,- Kč  800.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz