N 05/2008 - Rodinný dům v obci Lesnice
Popis: Jedná se o dům volně stojící, který je jednopodlažní, pravděpodobně bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Oceňovaný dům č.p. 45 se nachází v obci i v katastrálním území Lesnice. Situován je na stavební parcele číslo St. 25. V domě je asi jeden byt, v 1.NP domu se nacházejí obytné místnosti s příslušenstvím a v půdním prostoru asi nejsou žádné obytné místnosti. Okolní zástavbu tvoří obdobné starší i novější rodinné domy se zahradami a občanská vybavenost. Do domu se vchází hlavním vstupem z dvorní strany. Vstup ústí asi do komunikačního prostoru, odkud jsou přístupny veškeré místnosti v domě.
Lokalita: Lesnice, okres ©Šumperk, Olomoucký kraj
Datum konání: 18.6.2008 v 11:00 salonek hotelu Flora Olomouc, Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  455.000,- Kč  900.000,- Kč  135.000,- Kč  455.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz