N 01/2004 - Administrativní budova v Jeseníku
Popis: Dvoupodlažní budova bez podklepení a bez podkroví v obloukové střeše. V 1. NP jsou umístěny prostory služeb a kanceláře s příslušenstvím, ve 2. NP se nachází kanceláře a příslušenství. V letech 1995, 1996 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace. Budova je využívána převážně jako administrativní budova a také pro služby.
Lokalita: Jeseník, Olomoucký kraj
Datum konání: 14.4.2004 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.400.000,- Kč  2.800.000,- Kč  400.000,- Kč  1.500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz