N 18/2008 - Pozemek v Hodkovicích u Zlatníků
Popis: pozemek parcela č. 104/3 zahrada o výměře 747 m2, je situován v zastavěné části obce, v ulici Na Osice, u místní komunikace procházející obcí, v její okrajové části. Od ulice je oddělen krajnicí komunikace. Jde o pozemek, který je na základě územně plánovací dokumentace (ÚP) určen k výstavbě rodinného domu. Je možno jej napojit na všechny obvyklé inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro, plyn, telefon).
Lokalita: Hodkovice u Zlatníků, Zlatníky-Hodkovice, Středočeský kraj
Datum konání: 11.9.2008 v 11:00 salonek Hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  1.800.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz