D 06/2008 - 1/4 bytového domu v Boroticích
Popis: Bytový dům č.p. 79 - budova je využívána jen pro bydlení, v domě jsou celkem 4 bytové jednotky a nejsou zde žádné nebytové prostory. Všechny bytové jednotky jsou obsazené spoluvlastníky nemovitosti. Jedná se o budovu dvoupodlažní, která je s plným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše s valbami.
Lokalita: Borotice nad Jeviškou, Borotice, Jihomoravský kraj
Datum konání: 20.8.2008 v 12:00 salonek Hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  380.000,- Kč  400.000,- Kč  100.000,- Kč  420.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz