N 19/2008 - Rodinný dům ve Štětí
Popis: Rodinný dům č.p. 441 - jde o přízemní, částečně podsklepený objekt, se sedlovou střechou s polovalbou, která je využita podkrovními místnostmi, půdní prostor je dále ve špici střechy. Objekt je využit k obytným účelům, je zde 1 bytová jednotka o velikosti 5 + 1.
Dvojgaráž - jde o přízemní, nepodsklepený objekt, s plochou střechou do spádu.
Lokalita: Štětí I, Štětí, Ústecký kraj
Datum konání: 16.10.2008 v 10:00 salonek Hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  900.000,- Kč  1.800.000,- Kč  270.000,- Kč  1.550.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz