D 07/2008 - Pozemek v Bělkovicích
Popis: Pozemek parcela č. 428 zahrada – je využívaný jako zahrada s porosty. Možnost výstavby pro provedení inženýrských sítí.
Lokalita: Bělkovice, Bělkovice-Lašťą»any, Olomoucký kraj
Datum konání: 1.10.2008 v 10:00 salonek Hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  600.000,- Kč  700.000,- Kč  180.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz