N 20/2008 - Rodinný dům v Jevišovce
Popis: Rodinný dům č.p. 145 - jedná se o dům řadový koncový, který je jednopodlažní, bez podsklepení a s podkrovím v sedlové střeše. Do domu se vchází hlavním vstupem z přední (uliční) strany a vedlejším vstupem ze zadní (dvorní) strany domu. Hlavní vstup ústí do příčné chodby, odkud je přístup do kuchyně, do pokojů i do příslušenství a po schodišti do podkroví je přístup i do dalších obytných místností. V domě je jedna bytová jednotka, údajně (4+1) s příslušenstvím.
Lokalita: Jeviššovka, Jihomoravský kraj
Datum konání: 31.10.2008 v 11:00 salonek Hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  950.000,- Kč  1.700.000,- Kč  280.000,- Kč  1.020.000,- K č 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz