N 24/2008 - Vstřikovací lisovací stroj HYDRADAMP 2500
Popis: !!! fotky a znalecký posudek nejsou k dispozici !!!
Vstřikovací lisovací stroj HYDRADAMP 2500 s nekompletním příslušenstvím, od výrobce Cincinnati Milacron, 4165 Halfacre RD, Batavia, Ohio 45103 – s ohledem na technický stav, ve kterém se movitá věc nachází je nutno přistoupit k likvidační hodnotě nebo hodnotě při nuceném prodeji, což je částka, která by mohla být zdůvodněně získaná z prodeje majetku v čase příliš krátkém na marketing podle definice tržní hodnoty.
Lokalita: bývalý Důl Žofie v Orlové-Porubě, Ostrava
Datum konání: 31.10.2008 v 10:00 salonek Hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  47.250,- Kč  47.250,- Kč  14.000,- Kč  47.250,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz