N 25/2008 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v Ratenici
Popis: Rodinný dům čp. 50 - jde o přízemní, částečně podsklepený objekt, se sedlovou střechou, která je využita pouze jako půda. Objekt je zděný z převážně cihelného zdiva, stropy 1. PP jsou klenuté, jinak v celém objektu rovné. Objekt je využit k obytným účelům, je zde 1 bytová jednotka o velikosti 2 + 1 s příslušenstvím.
Lokalita: Ratenice, Středočeský kraj
Datum konání: 8.1.2009 v 10:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  700.000,- Kč  130.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz