D 02/2004 - Věci movité - panely
Popis: Předmětěm dražby jsou jednotlivé panely v počtu 54 kusů o rozměrech 4,00 x 1,25 m.
Lokalita: Olomouc
Datum konání: 29.4.2004 v 12:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  15.000,- Kč  19.440,- Kč  3.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz