N 34/2008 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům ve Chvalovicích
Popis: Rodinný dům č.p. 124 - jedná se o dům volně stojící, který je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Při pohledu z ulice - levá část je obývaná a je zde byt (3+1) s příslušenstvím, pravá část původně sloužila jako „výměnek” a zde byl byt (1+1) bez příslušenství.
Lokalita: Chvalovice, Jihomoravský kraj
Datum konání: 19.2.2009 v 10:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  200.000,- Kč  upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz