D 25/2008 - Výrobna v Lutíně
Popis: Budova výrobní - jedná se o budovu volně stojící, která je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Budova skladů - do objektu se vchází hlavními vstupy z boční strany z nádvoří. V 1.NP byly skladovací prostory, komunikační prostory a sociální příslušenství. Dále administrativní budova, budova kotelny a budova prodejny.
Lokalita: Lutín, Olomoucký kraj
Datum konání: 19.5.2009 v 14:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  11.000.000,- Kč  12.000.000,- Kč  1.000.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz