D 26/2008 - 2 rodinné domy v Blatci
Popis: Rodinný dům č.p. 117 – jedná se o dům voně stojící, který je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové a pultové střeše. Rodinný dům č.p. 181 – jedná se o dům voně stojící, který je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V rodinném domě je jedna bytová jednotka s příslušenstvím.
Lokalita: Blatec, Olomoucký kraj
Datum konání: 18.6.2009 v 12:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  800.000,- Kč  1.800.000,- Kč  240.000,- Kč  600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz