D 01/2009 - Podíl 1/3 na nemovitostech v Čelechovicích
Popis: Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to ideální 1/3 bývalých chlévů a pozemků. Jedná se o pozemky zastavěnou plochu nádvoří a dále zahrady a ostatní plochu u bývalých rodinných domů č.p. 20 a č.p. 27, které již byly zbořeny. Pozemky tvořily jednotný funkční celek s hlavními stavbami obou rodinných domů.
Lokalita: Čelechovice u Přerova, Čelechovice, Olomoucký kraj
Datum konání: 24.4.2009 v 10:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  60.000,- Kč  100.000,- Kč  18.000,- Kč  100.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz