N 13/2009 - !!! Upuštěno !!! 1/2 bytu 1 1 v Pardubicích
Popis: Jedná se o ideální polovinu byt velikosti 1+1, které se nachází ve zděném domě se 4 NP a jedním podzemním. Objekt je cca 25 roků starý. Stav a údržba objektu jsou průměrné. Výtah není, schodiště je standardní.
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum konání: 21.7.2009 v 11:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  600.000,- Kč  90.000,- Kč  !!! Upuštěno !!! 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz