D 13/2009 - Hotel v obci Rakovice
Popis: Budova hotelu č.p. 32 – jde o hotelový komplex s restaurací, nočním klubem a dalším vybavením. Jedná se o dvě zděné budovy – novostavby, které byly zkolaudovány v roce 1994. Kolem budovy jsou chodníky a komunikace tvořeny zámeckou dlažbou a zatravňovacími dlaždicemi. Kolem zadní budovy je kamenná zídka z lomového kamene a dále oplocení s podezdívkou.
Celý komplex je v dobrém stavebně - technickém stavu. Prezentace hotelu viz Dodatek č.1.
Lokalita: Rakovice, Jihočeský kraj
Datum konání: 25.6.2009 v 14:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  6.900.000,- Kč  12.000.000,- Kč  500.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz