D 09/2009 - Soubor pohledávek
Popis: Předmětem držby je soubor pohledávek pod bodem A) ve výši 214.476,00 Kč ke dni 13.6.1997 a pod bodem B) ve výši 88.953,00 Kč ke dni 88.953,00 Kč. Tedy v celkové výši 303.429,00 Kč.
Jednotlivé pohledávky nelze koupit samostatně. Všechny pohledávky se draží společně jako jeden celek
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum konání: 21.7.2009 v 13:00  salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  99.000,- Kč  303.429,- Kč  20.000,- Kč  1.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz