D 17/2009 - Pozemek v obci Dolní Kounice
Popis: Pozemek parcela č. 5536 o výměře 9986 m2 – pozemek se nachází v extravilánu obce v blízkosti hřbitova na rovinném terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci. V územním plánu města Dolní Kounice je určen pro zemědělské využití.
Lokalita: Dolní Kounice, Jihomoravský kraj
Datum konání: 23.10.2009 v 14:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34 .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  300.000,- Kč  250.000,- Kč  90.000,- Kč  400.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz