D 03/2009 - Objekt výroby oděvů v Čelechovicích na Hané
Popis: Rodinný dům č.p. 43 – oceňovaná nemovitost je zděný, řadový koncový, částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Objekt je napojen na obecní vodovod, plyn, elektřinu. Ve dvoře je studna, zpevněná plocha z kostek. K hlavní stavbě náleží vedlejší stavba neurčeného využití, dále objekt bývalého kravína, užívaného v současnosti jako sklad, a dále zbořeniště bývalých chlévů s negativním vlivem na obvyklou cenu.
Lokalita: Čelechovice na Hané, Olomoucký kraj
Datum konání: 18.6.2009 v 13:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  700.000,- Kč  1.500.000,- Kč  200.000,- Kč  500.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz