D 19/2009 - Bytový dům v obci Dubí
Popis: Bytový dům č.p. 38 – jde o samostatný objekt, zděný, částečně podsklepený, dvoupodlažní, se sedlovou střechou s podkrovím. Krytina je plechová. V objektu je jedna nebytová a pět bytových jednotek. Jednotky jsou pronajaty. Informace o výši nájmu nebytové jednotky - prodejny byla znalci sdělena nájemcem. Přesnou výši ostatních nájmů se znalci nepodařilo zjistit.
Lokalita: Běhánky, Dubí, Ústecký kraj
Datum konání: 24.11.2009 v 15:00 hotel PRINCE DE LIGNE, Zámecké náměstí 136/8, Teplice.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.190.000,- Kč  3.600.000,- Kč  200.000,- Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz