D 21/2009 - Podíl 1/2 na pozemcích v Chropyni
Popis: Ideální 1/2 nemovitostí: parcely č. 468 (zahrada) o výměře 793 m2 a parcely č. 1918/3 (trvalý travní porost) o výměře 1838 m2 v katastrálním území a obci Chropyně.
Lokalita: Chropyně, Zlínský kraj
Datum konání: 11.11.2009 v 10:00 salonek hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  6.500,- Kč  6.500,- Kč  1.000,- Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz