N 38/2009 - Rodinný dům v obci Vrbátky
Popis: Rodinný dům bez čp/če – oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní objekt, sestávající z původních dvou rodinných domů, kdy jeden z nich měl č.p.55, avšak v současnosti jde o jeden objekt, bez č.p. Vzhledem ke stavu, kdy dům byl mnoho let neobydlený, bez základní údržby, nelze rodinný dům považovat za opravitelný. Je možné konstatovat, že veškeré stavby mají negativní vliv na obvyklou hodnotu pozemků, které lze využít k výstavbě nové. Takto tedy byla nemovitost i oceněna. Pozemky jsou v jednom funkčním celku. Je možné napojení na obecní vodovod, elektřinu, plyn a telefon. K domu je zpevněný asfaltový příjezd.
Lokalita: Vrbátky, Olomoucký kraj
Datum konání: 21.1.2010 v 14:45 salonek hotelu FloraOlomouci na ulici Krapkova 34.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  440.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  440.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz