N 10/2004 - Restaurace v Přerově
Popis: Jednopodlažní řadová krajní budova, pravděpodobně bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Do restaurace se vchází hlavním vstupem z čelní strany, dalšími vedlejšími vstupy z čelní i zadní strany do místností příslušenství a do skladovacích prostor. V objektu jsou asi pouze nebytové prostory restaurace, kuchyně, přípravny s kompletním příslušenstvím a zázemím, hygienické příslušenství pro personál a pro hosty, sklady a kancelář.
Znalci nebyl umožněn vstup na pozemky a do vlastní nemovitosti.
Lokalita: Vinary u Přerova, Olomoucký kraj
Datum konání: 7.7.2004 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  650.000,- Kč  1.300.000,- Kč  150.000,- Kč  800.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz